• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Русский
Нормативно-правові документи з консульських питань
Опубліковано 18 серпня 2016 року о 12:48

Консульський статут України 

Указ Президента України від 02.04.1994 року №127/94 "Про Консульський статут України"

Питання консульського забезпечення захисту прав та інтересів громадян України

Віденська конвенція про консульські зносини від 1963 р. 

Двосторонні консульські конвенції України

Міжнародні договори у галузі правової допомоги, учасником яких є Україна.

Конвенції країн-учасниць СНД, що регулюють питання захисту прав громадян та юридичних осіб.

Порядок звернення юридичних осіб щодо визнання та виконання в іноземних державах рішень МКАС (Міжнародний комерційний арбітражний суд) при ТПП України (інформаційний лист Міністерства юстиції України).

Правила опіки та піклування, затверджені спільним наказом від 26.05.99 № 34/166/131/88 (зареєстровано в Мінюсті України 17.06.99 за № 387/3680.

Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21.11.92

Нормативно-правові документи з питань поховання та перепоховання громадян України за кордоном та дій у випадку смерті громадянина України за кордоном

Закон України «Про поховання та похоронну справу» від 10 липня 2003 р. № 1102-IV (ст. 8 – 9, 11 – 13, 21 – 22)

Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України 19.11.2003 № 193, зареєстрованим в Мінюсті України 08.09.2004 за № 1113/9712

Роз’яснення Держжитлокомунгоспу України щодо порядку здійснення перепоховання за кордоном останків померлої на території України особи 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-III (ст. 29, 45, 53)

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. №1058-IV (ст. 9, 53, 58)

Постанова КМ України «Про затвердження Порядку зарахування до державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України» від 23 квітня 2001 № 381 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України від 11.07.2012 № 651)

Постанова КМ України «Про затвердження Порядку формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном і внесення змін до постанови КМ України від 23 квітня 2001 р. № 381, від 11 липня 2012 р. №651

Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про встановлення розміру допомоги на поховання» від 16 листопада 2011 № 55

Питання військового обліку громадян України

Закон України Про військовий обов'язок і військову службу № 2233-XII від 25.03.92

Нормативно-правові документи щодо виконання доручень слідчих або судових органів України

Цивільний процесуальний кодекс України (ч. 7 ст.76, ст.419 ЦПК України)

Господарський процесуальний кодекс України (ст.129 ГПК України)

Кримінальний процесуальний кодекс України (ч. 7 ст.135, ст.547 КПК України)

Кодекс адміністративного судочинства України (ч.2 ст 115-1 КАС України)

Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та кримінальних справах (Гаага, 15.11.1965 р.) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_890.

Конвенція про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних  справах (Гаага, 18.03.1970 р.) http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_922.

Конвенція з питань цивільного процесу (Гаага, 01.03.1954 р.) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_083.

Інструкція про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затверджена наказом Мінюсту та ДСАУ 27.06.2008 р. за № 1092/5/4 і зареєстрована Мінюстом 02.07.2008 р. за  № 573/15264.

Порядок надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон затверджений постановою КМ України від 17.04.2013 року № 280.

Нормативно-правові документи з питання реєстрації актів цивільного стану

Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.03

Сімейний кодекс України № 2947-ІІІ від 10.01.02

Закон України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” № 2398-VI від 01.07.2010

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року №915 Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи

Інструкція про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затверджена Наказом Мінюсту України та МЗС України 23.05.01 № 32/5/101 (у редакції наказу Мінюсту України, МЗС України від 25.08.04 № 90/5/191; зареєстрованого в Мінюсті України 01.06.01 за № 473/5664)

Правила державної реєстрації актів громадянського стану в Україні, затверджені наказом Мін’юсту України № 52/5 від 18.10.2000

Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану,  затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2010  N1025

Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджені наказом Мін’юсту України від 12.01.2011 № 96/5 (зареєстрований в Мін’юсті України від 14.01.2011 № 55/18793)

Інструкція з діловодства у відділах реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, затверджено наказом Мінюсту України № 143/5 від 26.11.03 (зареєстрований в Мін’юсті України 26.11.03 за № 1082/8403)

Порядок, умови і строки зберігання книг державної реєстрації актів цивільного стану і метричних книг у відділах реєстрації актів цивільного стану та їх передачі  до державних архівів, затверджено наказом Мінюсту України 30.12.2013 № 2804/5 (зареєстрований в Мін’юсті України 31.12.2013 за № 2241/24773)

Перелік документів, що створюються у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зі строками їх зберігання, затверджено наказом Мін’юсту України 30.12.2013 № 2804/5 (зареєстрований в Мін’юсті України 31.12.2013 за № 2241/24773)

Спільний наказ МЗС, Мін’юсту №1788/5/214 від 27.08.2013р. „Про внесення до державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей актових записів цивільного стану, складених диппредставництвами та консульськими установами України в електронному вигляді”, зареєстрований в Мін’юсті України за № 1487/24019 від  29.08.2013 р.

Порядок ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затверджений Мін’юстом України 29.10.2012 р. №1578/5 (зареєстрований в Мін’юсті 02.11.2012р. №1845/22157)

Нормативно-правові документи щодо майна громадян України

Нормативно-правові документи із візових питань

Закон України «Про прикордонний контроль» № 1710-VI від 05.11.2009

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» № 3773-VI від 22.09.2011

Постанова КМ України «Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» № 567 від 01.06.2011

Постанова КМ України «Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України» № 150 від 15.02.2012

Постанова КМ України «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983» № 251 від 28.03.2012

Постанова КМ України «Про затвердження Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення» № 884 від 04.12.2013

Розпорядження КМ України «Про встановлення безвізового режиму поїздок в Україну для пред'явників перепусток (Laissez-Passer) ООН, які відвідують Україну в службових справах» № 1367-р від 09.12.99

Інструкція про порядок оформлення візових документів іноземцям та особам без громадянства для в’їзду в Україну, затверджена наказом МЗС № 196 від 26.07.2011

заява на оформлення візи в Україну і транзитного проїзду через її територію (додаток 1 до Інструкції № 196 від 26.07.11)

перелік держав, оформлення віз громадянам яких та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, здійснюється дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном в державі тимчасового або постійного проживання (додаток 2 до Інструкції № 196 від 26.07.11)

повідомлення про відмову в оформленні візи для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію (додаток 3 до Інструкції № 196 від 26.07.11)

журнал обліку та руху бланків візових етикеток (додаток 4 до Інструкції № 196 від 26.07.11)

акт списання та знищення бланків візових етикеток (додаток 5 до Інструкції № 196 від 26.07.11)

Інструкція про порядок погодження зі Службою безпеки України оформлення віз іноземцям та особам без громадянства дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном  в державі їх тимчасового або постійного проживання, затверджена наказом СБУ та МЗС від 16.02.2012 № 67/45

форма звернення до СБУ (додаток 1 до Інструкції)

форма інформаційного повідомлення про оформлення чи відмову в оформленні візи (додаток 2 до Інструкції)

Наказ МОН України від 01.11.2013 № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»

Наказ МВС України від 15.11.2013 № 1104 «Про затвердження Порядку оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну»

Нормативно-правові документи з питань громадянства

Закон України Про громадянство України № 2235-ІІІ від 18.01.2001

Європейська конвенція про громадянство, Страсбург, 6 листопада 1997 року, ратифікована Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про громадянство» № 163-V від 20.09.06.

Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затверджений Указом Президента України № 215/2001 від 27.03.01, в редакції від 30.05.2012 р..

Наказ МЗС України Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства  України № 185 від 15.09.06

Перелік нормативно-правових документів з питань нотаріату

Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.03

Сімейний кодекс України № 2947-ІІІ від 10.01.02

Закон України „Про нотаріат” № 3425-ХІІ від 02.09.93

Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затверджене наказом Мінюсту України та МЗС України № 142/5/310 від 27.12.04 (зареєстрований в Мінюсті України 27.12.04 за №1649/10248)

Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затверджене наказом Мінюсту України № 111/5 від 28.12.06 (зареєстрований в Мінюсті України 28.12.06 за № 1378/13252)

Положення про Спадковий реєстр, затверджене наказом Мін’юсту України від 07.07.2011 № 1810/5 (зареєстрований в Мін’юсті 07.07.2011 № 831/19569)

Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені наказом Мін’юсту України 22.12.2010 №3253/5 (затверджений Мін’юстом 23.12.2010 №18613)

Перелік нормативно-правових документів з питань засвідчення офіційних документів

Закон України „Про міжнародне приватне право”, 23.06.2005 № 2709-IV

Інструкція про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затверджена Наказом МЗС України від 04.06.02 № 113 (зареєстровано в Мінюсті України 26.06.02 за № 535/6823)

Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961р.

Постанова Кабінету Міністрів України  “Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів” № 61 від 18.01.03

Правила проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджені наказом МЗС України, Мінюсту України, Міносвіти і науки України № 237/1151/8472)

Наказ МЗС України „Про розмір та порядок оплати послуг з проставлення апостиля”, зареєстрований в Мін’юсті України 24.12.2003 р. № 1211/8532

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux