Посольство України в Республіці Казахстан

Київ 01:41

Договірно-правова база між Україною та Казахстаном

Кількість чинних документів – 67.

Ключовий документ: Договір про дружбу та співпрацю між Україною і Республікою Казахстан (від 20 січня 1994 року).

На сьогоднішній день проходять узгодження вісім проектів двосторонніх документів:

1. Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Казахстан про співпрацю в авіабудуванні.

2. Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Казахстан про реадмісію.

3. Угода між Україною і Республікою Казахстан про спрощений порядок набуття і припинення громадянства громадянами України, які постійно проживають в Республіці Казахстан, і громадянами Республіки Казахстан, які постійно проживають в Україні, та запобігання випадкам безгромадянства і подвійного громадянства.

Казахстанська сторона висловила позицію про визнання дії Угоди припиненою з 8 липня 2011 року, оскільки загальний термін дії Угоди складає 10 років з моменту набуття нею чинності.

4. Угода між Державною службою спеціального зв'язку і захисту інформації України і Комітетом національної безпеки Республіки Казахстан про співпрацю і взаємодію у сфері захисту інформації.

5. Угода між Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Комітетом національної безпеки Республіки Казахстан про організацію лінії міждержавного урядового зв’язку між Києвом і Астаною.

6. Угода між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Казахстан про співпрацю у сфері безпеки польотів державних повітряних судів.

7. Договір між Україною та Республікою Казахстан про екстрадицію.

8. Договір між Республікою Казахстан та Україною про правову допомогу у кримінальних справах.

*     *     *

Першим всеохоплюючим документом в галузі двосторонніх відносин слід вважати Договір між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Казахською Радянською Соціалістичною Республікою, підписаний в Алма-Аті 20 лютого 1991 р. і ратифікований Верховною Радою УРСР 25 червня 1991 р., тобто за два місяці до проголошення нашою державою Незалежності.

Проте, події, які незабаром розгорнулися, поставили на порядок денний нагальну необхідність створення нової договірно-правової бази, яка б регламентувала українсько-казахстанські стосунки як відносини двох суверенних держав.

Протягом короткого часового проміжку було розроблено і підписано кілька двосторонніх угод, і першою серед них стала Угода про співробітництво і взаємодію між Службою безпеки України і Комітетом національної безпеки Республіки Казахстан ( 06.11.1992 р.).

Важливим етапом розвитку договірно-правової бази стали 1994-1997 роки, коли в рамках взаємних візитів президентів наших держав загалом було підписано більше 30 двосторонніх документів, тобто майже половина. Саме в цей період напрацьовувалися основні концептуальні аспекти співробітництва між Україною та Казахстаном, визначалися пріоритети взаємодії, розроблялася законодавча база двосторонніх відносин, в Алмати і в Києві відкрилися дипломатичні місії.

В подальшому поле нормативного забезпечення розширювалося і поглиблювалося, набувало конкретизації, охоплюючи сфери діяльності, які до цього часу не були врегульовані. З метою оптимізації дії двосторонніх документів у травні 2007 р. в Києві пройшов ІІ раунд консультацій експертів зовнішньополітичних відомств наших країн. У підписаному протоколі констатується, що договірно-правова база двосторонніх відносин нараховує 87 міжнародних документів, правда, частина з них на той час не набула чинності, частина припинила свою дію, а частина потребують додаткових консультацій. Загалом, кількість документів значно більша, оскільки експерти не брали до уваги міжрегіональні угоди, меморандуми і протоколи про наміри, документи, підписані між окремими установами.

Із 40 чинних міждержавних договорів базовими документами є Договір про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Казахстан (чинний з 26.12.1994 р.), який прийшов на заміну Договору між УРСР і КазРСР 1991 р., та Договір між Україною та Республікою Казахстан про економічне співробітництво на 1999-2009 рр. (чинний з 22.06.2000 р.) з відповідною Програмою та Заходами до неї, Угода між Урядом України й Урядом Республіки Казахстан про вільну торгівлю + Протокол про вилучення з режиму вільної торгівлі від 29.12.1997 р. (чинна з 19.10.1998 р.).

У сфері консульських відносин головними регулюючими документами є Консульський договір між Україною і Республікою Казахстан (набув чинності 21.09.1995 р.), Угода між Україною і Республікою Казахстан про спрощений порядок набуття і припинення громадянства громадянами України, які постійно проживають у Республіці Казахстан, та громадянами Республіки Казахстан, які постійно проживають в Україні, та запобігання випадкам безгромадянства та подвійного громадянства (набула чинності 08.07.2001 р., однак з 8 липня 2011 року Казахстанська сторона висловила позицію про визнання дії Угоди припиненою, оскільки загальний термін дії Угоди складає 10 років з моменту набуття нею чинності), та Угода між Кабінетом Міністрів України й Урядом Республіки Казахстан про взаємні поїздки громадян (набула чинності 21.02.2002 р.).

Крім того, між Україною та Казахстаном на рівні президентів, прем’єр-міністрів, міністрів закордонних справ підписано ще 14 документів, які не мають статусу міжнародних договорів. Також діє 10 угод між областями і містами наших держав.

Окремі питання взаємодії між Україною та Казахстаном регламентуються багатосторонніми угодами, підписаними в рамках СНД.

Зважаючи, що двосторонні відносини динамічно розвиваються, виникає потреба в подальшому розширенні договірно-правової бази, зокрема, більш глибокого регулювання питань економічного співробітництва, розвиток взаємин в гуманітарній сфері.

Перелік чинних міжнародних угод

між Україною та Республікою Казахстан

№ п/п

Дата набуття чинності

Дата підписання

Назва угоди

1.

06.11.1992

06.11.1992

Угода про співробітництво та взаємодію між Комітетом національної безпеки Республіки Казахстан та Службою безпеки України.

2.

29.12.1992

29.12.1992

Угода про порядок здійснення міждержавного заліку між підприємствами та організаціями України та Республіки Казахстан.

3.

29.12.1992

29.12.1992

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про участь України у розвитку нафтогазового комплексу Республіки Казахстан

4.

29.12.1992

29.12.1992

Угода між Урядами та Центральними банками України та Республіки Казахстан про порядок врегулювання взаємних боргових зобов’язань та кредитних вимог у зв’язку з виходом України з рубльової зони

5.

21.02.1993

21.02.1993

Договір між Україною і Республікою Казахстан про взаємне співробітництво по поштових грошових переказах

6.

22.02.1993

22.02.1993

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про повітряне сполучення.

7.

22.02.1993

22.02.1993

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про принципи співробітництва і умови взаємовідносин в галузі транспорту

8.

22.02.1993

22.02.1993

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про співробітництво в галузі залізничного транспорту

9.

20.04.1994

22.02.1993

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом

10.

21.10.1995

20.01.1994

Консульський договір між Україною та Республікою Казахстан

11.

26.12.1994

20.01.1994

Договір про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Казахстан

12.

20.01.1994

20.01.1994

Угода про принципи співробітництва Уряду України і Уряду Республіки Казахстан в здійсненні космічної діяльності

13.

20.01.1994

20.01.1994

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про основні принципи співробітництва у галузях важкої промисловості

14.

20.01.1994

20.01.1994

Протокол про консультації між МЗС України і МЗС Республіки Казахстан

15.

19.10.1998

17.09.1994

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про вільну торгівлю

16.

04.08.1995

17.09.1994

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про сприяння і взаємний захист інвестицій

17.

04.08.1995

04.08.1995

Протокол між МЗС України та МЗС Республіки Казахстан про співробітництво в галузі інформації

18.

21.07.1997

21.09.1995

Угода про подальший розвиток і розширення економічного співробітництва між Україною і Республікою Казахстан

9.

21.09.1995

21.09.1995

Угода між Міністерством соціального захисту населе­ння України та Міністерством соціального захисту на­селення Республіки Казахстан про співпрацю в галузі пенсійного забезпечення

20.

14.04.1997

09.07.1996

Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи

21.

20.07.1999

09.07.1996

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про принципи співробітництва в нафтогазових галузях

22.

31.05.1999

13.06.1997

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про принципи стягнення непрямих податків при експорті та імпорті товарів (робіт, послуг)

23.

07.05.1998

14.10.1997

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Ка­захстан про співробітництво в галузі урядового зв'язку

24.

14.10.1997

14.10.1997

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації

25.

08.02.2000

14.10.1997

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво в сфері дослідження та використання космічного простору

26.

14.10.1997

14.10.1997

Угода між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Казахстан про співробітництво

27.

14.10.1997

14.10.1997

Угода між Національним банком України та Національним банком Казахстану про організацію міжбанківських розрахунків

28.

14.10.1997

14.10.1997

Угода між Державним комітетом нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України і Міністерством енергетики і природних ресурсів Республіки Казахстан про співробітництво в розвитку нафтогазової промисловості

29.

19.10.1998

29.12.1997

Протокол про вилучення з режиму вільної торгівлі p class=/tdtd style=p style=MsoNormalдо Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про вільну торгівлю від 17 вересня 1994 року

30.

21.07.2000

17.09.1999

Договір між Україною і Республікою Казахстан про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання

31.

27.04.2000

17.09.1999

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Казахстан про співробітництво у митних справах

32.

17.09.1999

17.09.1999

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про зміцнення науково-технічного співробітництва та організацію обміну досвідом роботи в галузі ліквідації наслідків

радіоактивного впливу і лікування захворювань, пов'язаних з радіацією

33.

27.02.2009

17.09.1999

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Казахстан про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків

34.

17.09.1999

17.09.1999

Угода між Міністерством фінансів України і Міністер­ством фінансів Республіки Казахстан про співробітництво

35.

17.09.1999

17.09.1999

Угода про співробітництво між Національним Банком України та Національним Банком Республіки Казахстан у галузі обміну інформацією та досліджень у фінансово-банківській системі

36.

27.02.2002

19.05.2000

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про взаємні поїздки громадян

37.

04.06.2007

26.09.2001

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Казахстан про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, наукові (вчені) ступені і вчені звання

38.

27.09.2001

27.09.2001

Угода між Управлінням державної охорони України і Службою охорони Президента Республіки Казахстан про співробітництво і взаємодію

39.

01.10.2001

01.10.2001

Угода між Державною податковою адміністрацією України і Міністерством державних доходів Республіки Казахстан про взаємодію та обмін інформацією в галузі контролю над виробництвом етилового спирту та алкогольної продукції

40.

24.04.2003

24.04.2003

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво в галузі туризму

41.

02.05.2004

13.05.2003

Угода між Урядом Республіки Казахстан, Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про сприяння у розвитку та діяльності закритого акціонерного товариства "Спільне українсько-казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива"

42.

09.11.2007

01.06.2004

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво щодо поставок казахстанської нафти в Україну та її транзиту територією України

43.

28.11.2008

30.05.2005

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про взаємний захист секретної інформації

44.

30.05.2005

30.05.2005

Угода між Державним комітетом телебачення і радіомовлення України та Міністерством культури, інформації та спорту Республіки Казахстан про співробітництво у сфері інформації

45.

27.07.2006

18.11.2005

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про військово-технічне співробітництво

46.

06.06.2006

06.06.2006

Протокол між Державною митною службою України та Міністерством фінансів Республіки Казахстан про порядок взаємодії з питань обміну митною статистичною інформацією

47.

23.10.2009

30.05.2005

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво в галузі молодіжної політики

48.

31.03.2010

31.03.2010

Меморандум про співробітництво між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Республіки Казахстан

49.

21.05.2010

21.05.2010

Угода про співробітництво в сфері архівної справи між Державним комітетом архівів України та Міністерством зв'язку та інформації Республіки Казахстан

50.

01.06.2010

01.06.2010

Меморандум про взаєморозуміння між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та Агентством Республіки Казахстан з регулювання і нагляду фінансового ринку та фінансових організацій з питань нагляду на ринку цінних паперів

51.

14.09.2010

14.09.2010

Угода між Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту і Міністерством туризму та спорту Республіки Казахстан про співробітництво в галузі фізичної культури і спорту

52.

14.09.2010

14.09.2010

Угода про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і Уповноваженим з прав людини у Республіці Казахстан

53.

14.09.2010

14.09.2010

Угода між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і науки Республіки Казахстан про співробітництво в галузі освіти і науки

54.

14.09.2010

14.09.2010

Меморандум між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Міністерством фінансів Республіки Казахстан про співробітництво в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму

55.

03.11.2010

03.11.2010

Меморандум про взаєморозуміння між Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг України та Агентством Республіки Казахстан з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій про обмін інформацією в області нагляду за страховим ринком

56.

05.10.2011

05.10.2011

Угода про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Генеральною прокуратурою Республіки Казахстан

57.

24.11.2011

24.11.2011

Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан

 

58.

16.11.2011

16.11.2011

Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Казахстан про військове співробітництво

59.

26.12.2011

14.09.2010

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про умови розміщення диппредставництв України в РК і РК в Україні

 

60.

26.12.2011

29.08.2011

Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про внесення змін до Угоди про умови розміщення диппредставництв України в РК і РК в Україні від 14.09.2010

 

61.

19.11.2012

19.11.2012

Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Казахстан про співробітництво у сфері військової освіти

62.

04.04.2013

07.04.2010

Протокол про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про взаємні поїздки громадян від 19.05.2000 р.

63.

11.04.2013

04.12.2012

Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про внесення змін до Угоди про умови розміщення диппредставництв України в РК і РК в Україні від 14.09.2010

64.

28.05.2013

28.05.2013

Протокол про наміри співробітництва та обміну правовою інформацією між Верховним Судом України та Верховним Судом Республіки Казахстан

65.

66.

67.

05.08.2016

18.04.2019

22.05.2019

05.08.2016

18.04.2019

22.05.2019

Угода про співпрацю між Центральною виборчою комісією РК і Центральною виборчою комісією України

Угода між Державною фіскальною службою Україні і МІністерством фінансів Песпубліки Казахстан про організацію обміну попередньою інформацією про товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний контроль

Меморандум про взаєморозуміння та створення Міжрегіональної мережі митних органів і підрозділів портового контролю у рамках Глобальної програми Управління з наркотиків і злочинності ООН  та Всесвітньої митної організації з контролю за контейнерними перевезеннями між митними службами Ісламської Республикі Афганістан, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Ісламської Республіки Пакістан, Республіки Таджикістан, Туркменгістану, Республіки Узбекистан, України.