Посольство України в Республіці Казахстан

, Київ 10:37

Статистика торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Казахстаном

За даними української статистики, у січні-грудні 2017 р. загальний обсяг торгівлі (товарами і послугами) між Україною і Республікою Казахстан склав 778,6 млн. дол. США і зменшився порівняно з аналогічним показником 2016 р. (928,0 млн. дол. США) на 149,4 млн. дол. США або на 16,1 %. При цьому експорт українських товарів та послуг до Казахстану за цей період скоротився порівняно з січнем-груднем 2017 р. на 39 млн. дол. США або на 8,1 % і склав 442,8 млн. дол. США, а імпорт з РК в Україну скоротився на 55,7 млн. дол. США або на 24,7 % і склав 335,9 млн. дол. США. Позитивне сальдо України за 2017 р. станови 106,9 млн. дол. США (у 2016 р. – 35,6 млн. дол. США).

За 2017 р. обсяг торгівлі товарами склав 690,1 млн. дол. США та зменшився в порівнянні з 2016 р. на 17,3%, при цьому експорт товарів з України до Республіки Казахстан склав 372,2 млн. дол. США та зменшився на 7,0%, імпорт казахстанських товарів в Україну склав 318,0 млн. дол. США та зменшився на 26,8%. Позитивне сальдо для України за цей період склало 54,2 млн. дол. США.

За обсягами імпорту українських товарів за 2017 р. Республіка Казахстан посіла 21 місце серед усіх країн світу та 3 місце серед країн СНД (після Російської Федерації та Республіки Білорусь), за експортними поставками в Україну - відповідно 23 та 3 місце (після Російської Федерації та Республіки Білорусь).

За 2017 р. основними статтями експорту до Республіки Казахстан були наступні:

-          реактори ядерні, котли, машини – 14,3% (обсяги поставок збільшились на 23,8% і становили 53,3 млн. дол. США);

-          готові продукти із зерна – 13,6% (збільшились на 12,7% і становили 50,7 млн. дол. США);

-          молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед – 10,8% (збільшились на 1,4% і становили 40,4 млн. дол. США);

-          какао та продукти з нього – 6,1% (зменшились на 3,8% і становили 22,7 млн. дол. США);

-          м'ясо та їстівні субпродукти – 5,6% (зменшились на 18,3% і становили 20,8 млн. дол. США);

-          електричні машини – 5,4% (збільшились на 67,8% і становили 20,3 млн. дол. США);

-          фармацевтична продукція – 5,2% (зменшились на 20,3% і становили 19,5 млн. дол. США).

Зменшення обсягів експорту товарів до Казахстану за 2017 р. відбулось по таких основних групах:

-          цукор і кондитерські вироби з цукру на 49,0% (на 14,6 млн. дол. США);

-          папір та картон – на 25,95 (на 6,1 млн. дол. США);

-          меблі – на 43,8% (на 5,5 млн. дол. США);

-          пластмаси, полімерні матеріали – на 53,8% (на 5,4 млн. дол. США);

-          фармацевтична продукція – на 20,3% (на 5,0 млн. дол. США);

-          м'ясо та їстівні субпродукти – на 18,3% (на 4,6 млн. дол. США);

-          вироби з чорних металів на 29,1% (на 2,0 млн. дол. США); керамічні вироби – на 23,4% (на 1,4 млн. дол. США).

Зростання обсягів експорту товарів до Казахстану за 2017 р. відбулось по таких основних групах:

-          реакторів ядерних, котлів, машин (на 23,8% або на 10,2 млн. дол. США);

-          електричних машин (на 67,8% або на 8,2 млн. дол. США);

-          готових продуктів із зерна (на 12,7% або на 5,7 млн. дол. США);

-          різного (у 117,8 рази або на 3,7 млн. дол. США);

-          каучуку, гуми (на 20,8% або на 1,8 млн. дол. США);

-          молока та молочних продуктів, яйця птиці – (на 1,4% на 0,57 млн. дол. США).

За 2017 р. основними статтями імпорту в Україну були наступні:

-          палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 39,8% (обсяги поставок зменшились на 55,3% і становили 126,6 млн. дол. США);

-          цинк і вироби з нього – 13,7% (зросли на 95,7% і становили 43,6 млн. дол. США);

-          чорні метали – 12,1% (збільшились на 98,1% і становили 38,3 млн. дол. США);

-          добрива – 7,6% (збільшились на 52,5% і становили 24,0 млн. дол. США);

-          мідь i вироби з неї – 4,3% (зросли у 8,9 рази і становили 13,7 млн. дол. США).

Зменшення обсягів імпорту товарів з Казахстану за 2017 р. відбулось по таких основних групах:

-          палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки на 55,3% (на 156,5 млн. дол. США);

-          продукти неорганічної хімії на 66,8% (на 18,2 млн. дол. США);

-          сіль, сірка, землі та каміння на 31,9% (на 5,0 млн. дол. США);

-          органічні хімічні сполуки на 25,8% (на 1,4 млн. дол. США).

Водночас, збільшення обсягів імпорту товарів з Казахстану за 2017 р. відбулось по таких основних групах:

-          цинку i виробів з нього (на 95,7% або на 21,3 млн. дол. США);

-          чорних металів (на 98,1% або на 19,0 млн. дол. США);

-          міді i виробів з неї (у 8,9 рази або на 12,1 млн. дол. США);

-          добрив (на 52,5% або на 8,3 млн. дол. США);

-          продукції борошномельно-круп'яної промисловості (у 3,6 рази або на 6,7 млн. дол. США);

-          різноманітної хімічної продукції (у 8,6 рази або на 5,8 млн. дол. США).

За 2017 р. обсяг торгівлі послугами склав 88,5 млн. дол. США та зменшився в порівнянні з 2016 р. на 5,4%, при цьому експорт послуг з України до РК склав 70,6 млн. дол. США та зменшився на 13,6%, імпорт казахстанських послуг в Україну склав 17,9 млн. дол. США та збільшився на 50,8%. Позитивне сальдо для України за цей період склало 52,7 млн. дол. США.

У структурі українського експорту послуг до РК домінували:

-         транспортні послуги 55,1% (38,9 млн. дол. США), у т.ч. послуги повітряного транспорту 35,7%, залізничного транспорту 57,9%, послуги автомобільного транспорту 5,9%. Загалом по послузі обсяг зменшився на 23,3%;

-         ділові послуги 15,7% (11,1 млн. дол. США), у т.ч. професійні та консалтингові послуги 23,8%, наукові та технічні послуги 69,2%. Загалом по послузі обсяг зменшився на 28,6%.

У структурі українського імпорту послуг з РК домінували:

-         транспортні послуги 38,6% (6,9 млн. дол. США), у т.ч. послуги залізничного транспорту 87,0%, послуги автомобільного транспорту 7,8%. Загалом по послузі обсяг збільшився на 46,7%;

-         ділові послуги 34,5% (6,2 млн. дол. США), у т.ч. професійні та консалтингові послуги 54,7%, наукові та технічні послуги 23,3%, послуги операційного лізингу 7,8%, послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги 8,8%, інші ділові послуги 2,4%. Загалом по послузі обсяг збільшився на 78,4%.

Прямі інвестиції з Республіки Казахстан до України. Станом на 31.12.2017 р. Республіка Казахстан інвестувала в економіку України 71 277,0 тис. дол. США, що становить 0,18% у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій в економіку України. За 2017 р. відбулось збільшення казахстанських інвестицій, обсяг яких склав 5 505,1 тис. дол. США. Найбільші обсяги казахстанських інвестицій зберігалися у сферу фінансової та страхової діяльності (69,08 млн. дол. США або 96,92% загальних інвестицій із РК в Україну).

Прямі інвестиції з України до Республіки Казахстан. Станом на 31.12.2017 Україна інвестувала в економіку Казахстану 1 049,8 тис. дол. США, що становить 0,02% від загального обсягу інвестицій з України. За 2017 р. відбулося збільшення інвестицій з України до Казахстану обсягом 76,7 тис. дол. США, зокрема у промислову сферу (57,0  тис. дол. США).

Аналіз статистики двостороннього торговельно-економічного співробітництва між Україною та РК у 2017 р. свідчить про збереження негативних тенденцій у взаємній торгівлі. Разом з тим, у 2017 р. спостерігалося взаємне збільшення інвестицій в економіки України та Казахстану.

 

Квітень 2018 р.                                                                                                                        ПУ в РК

Україна та Казахстан