Посольство України в Республіці Казахстан

, Київ 03:27

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Казахстаном

За підсумками 2016 року Республіка Казахстан посідала 21 місце серед усіх торговельних країн-партнерів України.

У 2016 році загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та РК склав 926,7 млн. дол. США (зменшився порівняно з 2015 роком на 21,2%). При цьому експорт українських товарів і послуг до РК становив 480,7 млн. дол. США (-38,2%), імпорт – 446 млн. дол. США (+13,9%). Позитивне сальдо України – 34,7 млн. дол. США (у 2015 році позитивне сальдо України становило 386,8 млн. дол. США).

За січень-червень 2017 року обсяги торгівлі товарами та послугами склали 399,8 млн. дол. США та скоротились в порівнянні з січнем-червнем 2016 року на 8,2%, при цьому експорт товарів з України до Республіки Казахстан склав 212,4 млн. дол. США та зменшився на 8,8%, імпорт казахстанських товарів в Україну склав 187,3 млн. дол. США та зменшився на 7,5%. Позитивне сальдо для України за цей період склало 25,1 млн. дол. США.

За 2016 рік загальний обсяг торгівлі товарами між Україною і РК склав 834,4 млн. дол. США (зменшився порівняно з 2015 роком на 28,9%), при цьому експорт українських товарів до РК становив 400,1 млн. дол. США (-43,9%), імпорт – 434,3 млн. дол. США (+15%). Негативне сальдо  України – 34,2 млн. дол. США.

За січень-червень 2017 року обсяги торгівлі товарами склали 355,6 млн. дол. США та скоротились в порівнянні з січнем-червнем 2016 року на 10,5%, при цьому експорт товарів з України до Республіки Казахстан склав 176,1 млн. дол. США та зменшився на 11,9%, імпорт казахстанських товарів в Україну склав 179,4 млн. дол. США та зменшився на 9,1%. Від'ємне сальдо для України за цей період склало 3,3 млн. дол. США.

За 2016 рік загальний обіг послугами між Україною та Республікою Казахстан збільшився на 15,9% та склав 92,3 млн. дол. США. Обсяги експорту українських послуг до Республіки Казахстан збільшились на 22,7% та склали 80,6 млн. дол. США. Обсяги імпорту послуг з Казахстану до України зменшились на 16,1% та становили 11,7 млн. дол. США. Сальдо у торгівлі послугами за цей період для України позитивне – 68,9 млн. дол. США.

За січень-червень 2017 року обсяг торгівлі послугами склав 44,2 млн. дол. США та збільшився в порівнянні з січнем-червнем 2016 року на 16,1%, при цьому експорт послуг з України до Республіки Казахстан склав 36,3 млн. дол. США та збільшився на 9,7%, імпорт казахстанських послуг в Україну склав 7,9 млн. дол. США та збільшився на 58,8%. Позитивне сальдо для України за цей період склало 28,4 млн. дол. США.

У структурі українського експорту послуг до Республіки Казахстан за січень-червень 2017 року домінували:

- транспортні послуги, на які припадало 61,2% (22,2 млн. дол. США) їх загального обсягу (з них частка залізничного транспорту становила 63,9%, повітряного транспорту 30,7%, автомобільного транспорту – 5,0%, загалом по послузі обсяг збільшився на 61,2%);

- ділові послуги – 14,2% (5,1 млн. дол. США), з яких частка послуг з наукової та та технічної діяльності становила 68,9%, професійні та консалтингові послуги - 24,2%, загалом по послузі обсяг збільшився на 10,4%.

У структурі імпорту послуг з Республіки Казахстан за січень-червень 2017 року домінували:

- транспортні послуги 44,3% (3,5 млн. дол. США), з яких на залізничний транспорт припадало 86,6%, автомобільний транспорт – 9,6%, загалом по послузі обсяг збільшився на 96,3%;

- ділові послуги 32,6% (2,6 млн. дол. США), з яких на професійні та консалтингові послуги припадало 50,7%, наукові та технічні послуги – 24,5%, послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги – 11,3%, послуги операційного лізингу – 9,3%, послуги дослідження та розробки – 4,3%, загалом по послузі обсяг збільшився на 38,8%.

У структурі українського товарного експорту до РК за січень-червень 2017 року переважали: реактори ядерні, котли, машини – 12,1% (обсяги поставок зменшились на 13,9% і становили 21,4 млн. дол. США), молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед – 12,0% (збільшились на 41,9% і становили 21,1 млн. дол. США), готові продукти із зерна – 11,7% (збільшились на 11,1% і становили 20,6 млн. дол. США), м'ясо та їстівні субпродукти – 6,1% (зменшились на 14,9% і становили 10,7 млн. дол. США), різноманітна хімічна продукція – 5,9% (зменшились на 4,9% і становили 10,4 млн. дол. США), фармацевтична продукція – 5,8% (зменшились на 8,8% і становили 10,3 млн. дол. США), папір та картон – 5,4% (зменшились на 29,5% і становили 9,5 млн. дол. США), електричні машини – 4,6% (на 72,1% і становили 8,1 млн. дол. США), какао та продукти з нього – 4,1% (скоротились на 9,9% і становили 7,2 млн. дол. США), цукор і кондитерські вироби з цукру – 3,5% (зменшились на 66,4% і становили 6,2 млн. дол. США).

Основними позиціями у структурі казахстанського імпорту до України були: палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки – 50,7% (обсяги поставок зменшились на 21,5% і становили 90,9 млн. дол. США), цинк і вироби з нього – 10,6% (зросли у 2,2 рази і становили 19,0 млн. дол. США), чорні метали – 7,4% (збільшились на 13,8% і становили 13,2 млн. дол. США), добрива – 5,0% (зменшились на 11,8% і становили 9,1 млн. дол. США), мідь i вироби з неї – 4,5% (імпорт відновлено, який становив 8,1 млн. дол. США), продукти неорганічної хімії – 4,5% (зменшились на 55,4% і становили 8,1 млн. дол. США),

Отже, погіршення показників двосторонньої торгівлі товарами за 6 місяців 2017 року викликане, насамперед, скороченням обсягів українського експорту до РК. При цьому найбільші втрати на казахстанському ринку зазнали експортери машинобудівної та металургійної продукції, поставки яких скоротилися у 3 та 5 разів відповідно.

Серед українських товаровиробників, яким вдалося утримати й навіть покращити свої позиції на ринку РК, слід, насамперед, виокремити підприємства м'ясо-молочної та кондитерської галузей, які наростили поставки своєї продукції на казахстанський ринок в 1,1-1,5 рази.

За даними Держстатслужби України, станом на 31 грудня 2016 року, обсяг українських інвестицій в економіку Казахстану склав 973,1 тис. дол. США.

Республіка Казахстан у 2016 році інвестувала в економіку України 65,8 млн. дол. США. Відтік казахстанських інвестицій за 2016 рік склав 9,6 млн. дол. США.

Станом на 01.07.2017 р. Республіка Казахстан інвестувала в економіку України 75,8 млн. дол. США. Зростання інвестицій склало 10 млн. дол. США.

Переважна частка казахстанських інвестицій (понад 98%) залучено до сфери фінансової та страхової діяльності. Решта казахстанських інвестицій вкладено у сферу оптово-роздрібної торгівлі, ремонт автотранспортних засобів, операції з нерухомим майном, сільське господарство.

Перспективними сферами інвестування залишаються:

- участь українських компаній у реалізації Стратегічного плану розвитку РК до 2050 року, Державної програми з форсованого індустріально-інноваційного розвитку РК на 2015-2019 роки, Економічного поясу Шовкового шляху;

- розробка казахстанських родовищ нафти, газу, металів, урану;

- створення спільних підприємств у машинобудівній та паливно-енергетичній галузях;

- реалізація спільних проектів в авіабудівній, машинобудівній і космічній сферах;

- участь українських підприємств у реалізації проектів у сфері машинобудування і постачання обладнання для металургійних заводів.

Жовтень 2017 року                                                                                             ПУ в РК

Україна та Казахстан