Посольство України в Республіці Казахстан

, Київ 00:54

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Казахстаном

За даними української статистики, у січні-вересні 2016 року загальний обсяг торгівлі (товарами і послугами) між Україною і Республікою Казахстан склав 639,2 млн. дол. США і зменшився порівняно з аналогічним показником 2015 року (842,8 млн. дол. США) на 203,6 млн. дол. США або на 24,2%. При цьому експорт українських товарів та послуг у Республіку Казахстан за цей період склав 362,5 млн. дол. США і скоротився порівняно з січнем-вереснем 2015 року на 227,3 млн. дол. США або на 38,5%, а імпорт РК в Україну склав 276,7 млн. дол. США і збільшився на 23,7 млн. дол. США або на 9,4%. Позитивне сальдо України за 9 місяців 2016 року становило 85,8 млн. дол. США (у січні-вересні 2015р. - 336,8 млн. дол. США).

За січень-вересень 2016 року обсяг торгівлі послугами склав 66,1 млн. дол. США та збільшився порівняно з січнем-вереснем 2015 року на 14,8%, при цьому експорт послуг з України до Республіки Казахстан склав 57,8 млн. дол. США та збільшився на 22,4%, імпорт казахстанських послуг в Україну склав 8,4 млн. дол. США і зменшився на 19,7%. Позитивне сальдо торгівлі послугами для України за цей період склало 49,4 млн. дол. США.

У структурі українського експорту послуг до Республіки Казахстан домінували:

- транспортні послуги, на які припадало 65,2% (37,7 млн. дол. США) їх загального обсягу (з них частка залізничного транспорту становила 58,3%, повітряного транспорту -37,1%, автомобільного транспорту - 4,4%, загалом по послузі обсяг збільшився на 51,4%);

- ділові послуги - 17,5% (10,1 млн. дол. США), з яких частка послуг з наукової та та технічної діяльності становила 57,8%, професійні та консалтингові послуги - 34,5%, послуги дослідження та розробки - 4,9%, загалом по послузі обсяг збільшився на 29,1%.

У структурі імпорту послуг з Республіки Казахстан домінували:

- транспортні послуги 34,3% (2,9 млн. дол. США), з яких на залізничний транспорт припадало 76,9%, автомобільний транспорт - 15,4%, поштову та кур’єрську служби - 4,0%, загалом по послузі обсяг скоротився на 36,0%;

- ділові послуги 30,2% (2,5 млн. дол. США), з яких на професійні та консалтингові послуги припадало 42,6%, наукові та технічні послуги - 20,6%, послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги - 17,0%, послуги операційного лізингу - 16,5%, послуги дослідження та розробки - 2,5%, загалом по послузі обсяг збільшився на 0,2%.

Згідно з проведеним у Посольстві аналізом, за обсягами експорту українських товарів за 10 місяців 2016 року Республіка Казахстан посідала 23 місце серед усіх країн світу та 4 місце серед країн СНД (після Російської Федерації, Республіки Білорусь та Молдови), за імпортними поставками в Україну – відповідно 23 та 3 (після Російської Федерації та Республіки Білорусь).

У структурі українського товарного експорту до РК переважали:

- продукція АПК та харчової галузі – 46,1% від загального експорту України до РК (за 10 міс. 2015р. – 33,2%, обсяги поставок скоротилися на 44,6 млн. дол. США або на 22,2%);

- хімічна продукція – 17,7% (за 10 міс. 2015р. – 12,1%, обсяги поставок скоротилися на 12,9 млн. дол. США або на 17,6%);

- продукція машинобудування – 14,8% (за 10 міс. 2015р. – 24,3%, обсяги поставок скоротилися на 97,2 млн. дол. США або майже у 3 рази);

- продукція деревообробної та целюлозно-паперової промисловості – 8,5% (за 10 міс. 2015р. – 7,6%, обсяги поставок скоротилися на 17,1 млн. дол. США або на 37,3%);

- меблі і різні промислові товари – 4,6% (за 10 міс. 2015р. – 6,2%, обсяги поставок скоротилися на 21,9 млн. дол. США або майже у 2,5 рази);

- металургійна продукція – 3,9% (за 10 міс. 2015р. – 11,2%, обсяги поставок скоротилися на 54,8 млн. дол. США або більше ніж у 5 разів).

Основні позиції у структурі казахстанського імпорту до України припадали на:

- енергоносії та мінеральні продукти – 64,7% загального імпорту РК до України (обсяги поставок зросли майже на 3 млн. дол. США або на 1,5% порівняно з відповідним періодом минулого року);

- хімічну продукцію – 12,6% (обсяги поставок зросли на 1,4 млн. дол. США або на 3,8%);

- металургійну продукцію – 11,8% (обсяги поставок зменшилися на 2,8 млн. дол. США або на 7,1%);

- продовольчу продукцію – 7,3% (обсяги поставок зросли майже на 14 млн. дол. США або більше ніж у 2,5 рази).

Отже, погіршення показників двосторонньої торгівлі товарами за 10 місяців 2016 року викликане, насамперед, скороченням обсягів українського експорту до РК. При цьому найбільші втрати на казахстанському ринку зазнали експортери машинобудівної та металургійної продукції, поставки яких скоротилися у 3 та 5 разів відповідно.

Серед українських товаровиробників, яким вдалося утримати й навіть покращити свої позиції на ринку РК, слід, насамперед, виокремити підприємства м'ясо-молочної та кондитерської галузей, які наростили поставки своєї продукції на казахстанський ринок в 1,1-1,5 рази, а також експортерів їстівних плодів і горіхів (поставки збільшилися майже в 4 рази) та насіння і плодів олійних рослин (обсяги поставок зросли в 1,3 рази)

Негативні тенденції також зберігалися в інвестиційній сфері. Зокрема, за даними Держстатслужби України, за 9 місяців 2016 року обсяг казахстанських інвестицій в економіці України скоротився на 6,4 млн. дол. США і на 01.10.2016 року склав 166,2 млн. дол. США. Найбільші обсяги казахстанських інвестицій зберігалися у сферах фінансової та страхової діяльності (163,4 млн. дол. США або 98,7% загальних інвестицій із РК в Україні); оптово-роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів (740,6 тис. дол. США); професійної, наукової та технічної діяльності (399,1 тис. дол. США), сільському господарстві (289,4 тис. дол. США), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (268,5 тис. дол. США).

Обсяг українських інвестицій в економіку РК з початку року майже не змінився і на кінець вересня 2016 року залишався на рівні близько 1,0 млн. дол. США.

Січень 2017 року                                                                                                                    ПУ в РК

 

Україна та Казахстан