Посольство України в Республіці Казахстан

, Київ 22:57

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

у Посольстві України в Республіці Казахстан

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

 

Долари США

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

140

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

250

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

70

5

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

40

6

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

20

7

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

30

  

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

80

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

40

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

40

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

40

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

80

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

200

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

150

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

170

 

III.   ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи  (В)*;

 

 

 

разової

65

 

дворазової

65

 

багаторазової

65

2

Оформлення короткострокової  візи (С)*;

 

 

разової

65

 

дворазової

65

 

багаторазової

65

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

разової

65

*        Якщо  немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

2

Видача витребуваного документа

40

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

70

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

50

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

250

4

Видача довідки про засвідчення документа

20

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

40

2

Реєстрація шлюбу

100

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

100

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

100

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

100

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

50

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

250

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

80

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

100

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

80

 

VІI. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іншим особам

 

1 відсоток  суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше                       50дол. США

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше

400 дол. США

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше     20 дол. США

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

 

 

40

 

80

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

іншим особам

 

 

50

 

100

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

50

є)

посвідчення заповітів

50

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

200

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше100 дол. США.

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

150

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

30

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

50

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

50

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

 

20

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

30

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

30

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

30

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

       0,5 відсотка  загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше      25  дол. США.

 і не більше       200 дол. США.

14

Прийняття на зберігання документа

  40

за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток  суми, що стягується, або 1 відсоток  вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США.

16

Вчинення морських протестів

150

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

30

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

20

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

70

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

80

 

IX. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з  пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

250

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

100

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

30

 

Терміни вчинення консульських дій:

 

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У звичайному порядку – до десяти календарних днів з дати отримання візової анкети, документів, необхідних для оформлення візи, та cплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.

У терміновому порядку – до 5робочих днів.

Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця/особи без громадянства та у разі наявності такої можливості.

 

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється протягом не більше тридцяти днів після оформлення анкети.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення паспорта продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді, але не може перевищувати три місяці.

 

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та cплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

 

4. Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору.

 

5. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

 

6. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд  заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

З питань розгляду заяв та реєстрації актів цивільного стану керуватися Інструкцією про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженою Наказом Мінюсту України та МЗС України 23.05.2001 № 32/5/101 (у редакції наказу Мінюсту України, МЗС України від 25.08.2004 № 90/5/191; зареєстрована в Мінюсті України 01.06.2001 за № 473/5664) та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими наказом Мін’юсту України від 12.01.2011 № 96/5 (зареєстровані в Мін’юсті України від 14.01.2011 № 55/18793).

 

7. Прийняття на консульський облік.

Прийняття на тимчасовий консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів.

Прийняття на постійний консульський облік - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.

 

8. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999  № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001, Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 № 215.

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів здійснюється протягом 10 робочих днів у звичайному порядку, у терміновому порядку – до 3 робочих днів за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.

Усі консульські дії вчиняються після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та сплати заявниками консульського збору.

При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий  час -  консульський  збір справляти у подвійному розмірі.

 

 


Консульський відділ Посольства України в Республіці Казахстан
Керівник: Кернозенко Віталій Миколайович
Віце-консул (по посаді)
Адреса:

Астана 010000 ул.Кенесари, 41

Телефон: 007 (7172) 32 43 25
Факс: 007 (7172) 32 68 11
Ел. пошта: vitalii.kernozenko@mfa.gov.ua
Графік роботи:

 

ПОНЕДІЛОК

-

15.00-18.30

ВІВТОРОК

(розглядаються паспортні та візові питання)

09.30-13.30

 

15.00-18.30

СЕРЕДА

09.30-13.30

-

ЧЕТВЕР

(прийом ведеться для громадян певних категорій: інваліди, вагітні, тяжкохворі, а також осіб без громадянства і іноземних громадян)

09.30-13.30

-

П’ЯТНИЦЯ

-

-

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА з 13.30 - 15.00

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: смерть, ДТП, арешт, втрата паспортних документів,  тощо. Просимо телефонувати на «гарячу лінію» перед прибуттям до Посольства.

Примітки:

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ! З 01 листопада 2014 року Генеральне консульство України у м.Алмати припинило свою роботу. Прийом громадян ведеться консульським відділом Посольства України в Республіці Казахстан за адресою: м.Астана, вул. Кенесари 41


Консульські питання